DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Řidičský průkaz na zkoušku

Vítejte na stránce autoskolaluxus.websnadno.cz v sekci Řidičský průkaz na zkoušku

 

Řidičský průkaz „na zkoušku“

Od 1. 1. 2024 je každý řidič, ve lhůtě 2 let od udělení řidičského oprávnění sledován, zda nespáchal přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů.

POZOR!

Podle dikce zákona se následující podmínky vztahují i na ty řidiče, kteří mají ke dni 1. 1. 2024 udělené řidičské oprávnění méně nežli 2 roky.

Co to je „udělení řidičského oprávnění“? Podle dikce zákona je to v zásadě udělení jakéhokoli prvního řidičského oprávnění na tu skupinu, na kterou jej lze poprvé získat. Tedy: AM, A1, A2, A, B, B96, T. Na ostatní skupiny řidičského oprávnění se „rozšiřuje“.

Jak to probíhá?

Pokud je začínajícímu řidiči v registru řidičů zaznamenán takový přestupek, za který je mu zaznamenáno 6 bodů, potom je registrem řidičů vyzván k tomu, aby absolvoval:

  • dopravně psychologický pohovor u dopravního psychologa a
  • školení začínajících řidičů v autoškole

Školení začínajících řidičů je v rozsahu:

  • 1 hodina teorie
  • 3 hodiny praktické jízdy
  • 1 hodina vyhodnocení chování řidiče

Do 3 měsíců od doručení výzvy musí na registru řidičů předložit potvrzení o splnění těchto dvou povinností. Jinak uplynutím této lhůty pozbyde řidičské oprávnění.

Pokud v souvislosti s přestupkem, za který je zaznamenáno 6 bodů, začínající řidič pozbyde řidičské oprávnění z důvodu zákazu činnosti, potom uvedené dvě povinnosti musí splnit pro jeho vrácení. Pokud od pozbytí řidičského oprávnění uplynul více než 1 rok, musí začínající řidič absolvovat dopravně psychologické vyšetření, lékařskou prohlídku a přezkoušení v autoškole.

Podrobnosti jsou uvedeny v zákonu č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v § 102 a dalších.

Jedná se o tyto přestupky a trestné činy za 6 bodů:

Ke stažení zde: 6 bodové přestupky.pdf

U těch trestných činů zde uvedených za 0 bodů se ale zaznamenají body podle toho, jakým skutkem došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Např. u § 148 TZ ublížení na zdraví z nedbalosti při předjíždění to bude 6 bodů.

Více zajímavých informací o přestupcích a bodovém hodnocení najdete na webu: www.prestupky.cz